Voor elke HR uitdaging een praktische oplossing

Strategisch personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid


Strategische personeelsplanning is een van de instrumenten om uw ondernemingsdoelstellingen te bereiken en levert een bijdrage aan de visie en missie van uw organisatie. Tevens is het de basis voor diverse HR onderwerpen.
Het hebben van een visie op de strategische personeelsplanning en het HRM beleid creëert rust in het nemen van beslissingen, bovendien kan er tijdig sturing gegeven worden aan de mogelijke veranderingen.

Als HR adviseurs denken we in oplossingen. We werken eraan om de medewerker weer goed inzetbaar te krijgen, waardoor hij weer een goede bijdrage kan leveren aan de organisatie. We brengen mensen in beweging en maken henzelf mede-verantwoordelijk voor de eigen loopbaan. Dat doen we via een praktisch - op maat - gemaakt plan, omdat iedere organisatie en iedere medewerker anders is en er in elke situatie andere knelpunten spelen.

Het gaat dan om oplossingen gericht op de medewerker én het inzetten van een strategisch personeelsbeleid. Want door strategisch personeelsbeleid kan er vroegtijdig een preventief plan gemaakt worden om dreigende inzetbaarheidsproblemen in de toekomst te voorkomen. Hiermee kunnen forse extra personeelskosten, of kosten van verminderde productiviteit, bespaard worden.

 

Duurzame inzetbaarheid
Wat is nu duurzame inzetbaarheid? Alle acties die erop gericht zijn om medewerkers gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk te houden, nu en in de toekomst. Wij kunnen voor u een projectplan schrijven en uitvoeren met als doel dat uw medewerkers duurzaam inzetbaar blijven (uitval door arbeidsongeschiktheid voorkomen) en dat zij via veerkracht en motivatie een toegevoegde waarde blijven leveren aan de door u opgestelde organisatiedoelen.

 

Quick-scan
We kunnen een inventarisatie maken van de problemen die zich mogelijk in de toekomst kunnen openbaren. De quick-scan brengt in korte tijd risico’s in kaart, zoals arbeidsongeschiktheid, beperkte inzetbaarheid van medewerkers, onbalans in het personeelsbestand (denk aan leeftijd / ervaring / vaardigheden / verloop), productiviteitsverlies en ziekteverzuimrisico's. We stellen een praktisch plan van aanpak op, gericht op de geïdentificeerde knelpunten.

Met aandacht voor goed strategisch personeelsbeleid kunt u tijdig inspelen op knelpunten, voordat de problemen ontstaan. Daarmee bespaart u de kosten van langdurige uitval, kennisverlies, productiviteitsstagnatie en verminderde motivatie.

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief