Bemiddeling nodig
bij een conflict?

Wij helpen!

Reinders & van Soest Mobiliteit biedt met ingang van 1 januari 2017 mediation en conflictcoaching. Esther Reinders is ADR gecertificeerd registermediator / conflictcoach. Het ADR register is het onafhankelijke en internationale register voor actieve en professionele ADR practitioners, arbiters, conflictcoaches, mediators en onderhandelaars.

Wat is nu mediation? Mediation is bemiddeling door een neutraal en deskundig persoon die de partijen begeleidt bij vrijwillige besprekingen en onderhandelingen waarin de partijen gezamenlijk, zonder tussenkomst van de rechter, onder leiding van de mediator, een oplossing tot stand brengen en vastleggen in een bindend slotdocument.
Mediation kan worden ingezet bij de volgende conflicten:
Arbeidsconflicten, echtscheidingen, familieconflicten, burenconflicten en zakelijke conflicten.

Mediation procedure in het kort:

  • Maximaal resultaat, korte doorlooptijd, geen wachttijden, toekomstgericht
  • Lage kosten, vraag vrijblijvend een offerte op door een mail te sturen naar info@reindersenvansoest.nl
  • Alle partijen delen in de kosten op basis van een door hen zelf bepaalde verdeelsleutel
  • Deelname op basis van vrijwilligheid
  • Alle partijen en de mediator kunnen de procedure zelfstandig stopzetten
  • Geheimhouding tijdens de procedure
  • De mediator legt de opdracht vast in een startdocument of mediationovereenkomst

Preventief inzetten van mediation

Het inzetten van mediation hoeft niet als het conflict al zichtbaar is, maar kan ook preventief worden ingezet. Denk aan een team wat niet optimaal presteert, een medewerker die frequent verzuimt, bij de start van een reïntegratietraject of bij veranderingen in een organisatie.

Kostenaspect
U kunt geheel vrijblijvend een offerte opvragen door een mail te sturen naar info@reindersenvansoest.nl

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief