Wij brengen mensen in beweging

2e Spoor

Tweede Spoor (in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter)

Is uw werknemer ziek en is het onduidelijk hoe lang dit gaat duren? Dan begint u samen aan een re-integratietraject. U bent als werkgever verplicht om samen met uw werknemer te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan.
U probeert altijd eerst uw werknemer in zijn eigen werk te laten terugkeren. Dit doet u samen met de bedrijfsarts of arbodienst. Als dit niet lukt, kijkt u naar de mogelijkheden voor ander werk binnen uw bedrijf. Dit gedeelte van het traject wordt Spoor één genoemd.

Lukt het niet om uw werknemer binnen uw eigen bedrijf te laten terugkeren? Dan gaat u samen op zoek naar een ander bedrijf waar uw werknemer blijvend in dienst kan treden. Dit is het zogenaamde tweede spoor van het Poortwachter traject.

Het tweede spoortraject wordt in principe na uiterlijk een jaar ziekte ingezet en doorgaans gebeurt dit op advies van de arbeidsdeskundige of uw arbodienst geeft dit aan. Het inzetten van een tweede spoortraject is een verplichting vanuit het UWV.

Reinders & van Soest biedt drie soorten trajecten aan vanaf 1395,-

Tweede spoor – Basis

Is er een goede mogelijkheid op een terugkeer in eigen werk, maar moet het tweede spoor wel worden opgestart of is er een andere reden om een goedkoop, verkort traject in te zetten, dat wel aan alle eisen van het UWV voldoet dan is een basistraject een goede optie. Deze trajecten worden ook vaak ingezet bij trajecten waarbij op voorhand de inschatting is dat het minder intensief is vanwege zeer beperkte mogelijkheden of juist de verwachting op een snelle nieuwe passende baan. 

Als het traject binnen de eerste maanden niet stopt vanwege (versnelde) WIA of definitieve terugkeer bij de eigen werkgever is een verlenging van 3 maanden noodzakelijk om aan de verplichtingen van het UWV te voldoen. De kosten van de verlenging zijn €290,- per maand.

Basis € 1395,-
Verlenging € 290,- per maand


Tweede spoor – Uitgebreid


Als er een redelijk kans is op uitstroom wilt u deze kans met beide handen aangrijpen. Als er een nieuwe passende baan voor uw medewerker wordt gevonden bespaart u dit uiteindelijk een hoop geld.
Het uitgebreide traject zet u in als u de kansen op een nieuwe baan nog verder wil vergroten of als u uw medewerker wat extra’s wilt meegeven.
Ook in dit traject wordt natuurlijk aan alle eisen van het UWV voldaan. Naast de verplichte stappen gaan we nog meer de diepte in. Er wordt nog meer aandacht besteed aan het voorbereiden op en vinden van een nieuwe passende baan. Een werkervaringsplaats (een soort stage) is een standaard onderdeel van het traject. Een werkervaringsplaats zetten we in zodat de werknemer los kan komen van de eigen organisatie, nieuwe werkervaring kan opdoen en de belastbaarheid in de praktijk getoetst kan worden. Ook worden er diverse trainingen aangeboden. De looptijd van dit traject is 6 maanden, een uitgebreid traject kost €3450,-.

Uitgebreid € 3.450,-


Tweede Spoor-Excellent


Speciaal voor medewerkers op HBO-WO niveau hebben wij het excellent programma. In dit traject wordt gestart met een persoonlijke profiel analyse (PPA) van Thomas International. Vervolgens wordt er samen met de medewerker een plan op maat opgesteld zodat het tweede spoortraject optimaal benut wordt. De looptijd van het excellent traject is 6 maanden. De totale investering is €3795,-

Excellent € 3.795,-

Haalbaarheidsonderzoek

Indien de beperkingen van de medewerker dusdanig zijn dat het niet zeker is of een tweede spoortraject noodzakelijk is, kan er een haalbaarheidsonderzoek worden ingezet, de kosten hiervan zijn: €375,-
Indien het tweede spoortraject vervolgens alsnog wordt ingezet zullen de kosten van het haalbaarheidsonderzoek in mindering worden gebracht op de factuur van het gekozen tweede spoortraject.

Haalbaarheid € 375,-

Reinders & van Soest is Blik-op-Werk gecertificeerd. Dit betekent dat u mogelijk in aanmerking komt voor subsidie bij het inzetten van een tweede spoortraject.

Wilt u meer informatie of trajecten aanmelden dan kunt u bellen of mailen met Erik Oortwijn:
0174 514 875 – e.oortwijn@reindersenvansoest.nl


(*alle genoemde prijzen zijn exclusief btw)

 

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief