Wij brengen mensen in beweging

3e Spoor

De arbeidsongeschikte werknemer is de afgelopen jaren meer en meer ook de zorg van de werkgever geworden, in beginsel ongeacht de aard of de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Steeds meer is arbeidsongeschiktheid geworden van risque social tot risque professionel. Een aantal wetten heeft ervoor gezorgd dat niet meer de samenleving maar de werkgever moet zorgen voor de zieke werknemer

Een werknemer die langdurig ziek uitvalt doorloopt in twee jaar een heel traject waarin getracht wordt om de werknemer weer te laten werken met voldoende loonwaarde.

Eerst wordt getracht de werknemer binnen de eigen organisatie te laten re-integreren in zijn eigen baan of in een andere baan. Lukt dit niet dan wordt geprobeerd om een passende baan te vinden buiten de eigen organisatie. Is dit ook niet succesvol dan wordt na twee jaar de arbeidsovereenkomst beëindigd.

Elke werkgever is zich ervan bewust dat die twee ziektejaren een hoop geld kosten. En tijdens die twee jaar zijn er vele partijen bezig om de werknemer weer aan het werk te krijgen en de schade voor de werkgever zo veel mogelijk te beperken.

Waar veel werkgevers zich vaak niet, of niet voldoende van bewust zijn, is dat de kosten ná het tweede ziektejaar en dus na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, voor de werkgever vaak vele malen hoger zijn dan de kosten in de eerste twee ziektejaren.

De schade is voor de werkgever in deze periode vaak veel groter en de inspanning om de schade te beperken is vanaf dit moment vaak veel kleiner of zelfs nihil.

Natuurlijk wil elke ondernemer grote schadeposten voorkomen. Maar men is zich vaak niet bewust van de mogelijkheden.

Men denkt vaak dat nadat het contract beëindigd is, zijn lot volledig in handen ligt van het UWV.

Maar er zijn mogelijkheden.
Wilt u hier meer over weten of over de situatie binnen uw organisatie praten neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief