top of page
Covid 19

Coronacrisis

Voor u als ondernemers is het momenteel een onzekere tijd. Niet wetende hoelang de coronacrisis invloed heeft op uw organisatie doet u uw best om het hoofd boven water te houden. Onze HR adviseurs delen de nieuwe kennis rondom de coronacrisis met elkaar zodat het wiel niet elke keer opnieuw uitgevonden moet worden. Hierdoor kunnen we u als ondernemer snel en effectief ondersteunen in deze onzekere periode. Met bijvoorbeeld het opstellen van nieuwsberichten aan uw personeel, het maken van thuiswerkprotocollen, voortgang van re-integratietrajecten, vragen over ziektemeldingen, vragen over doorbetaling van personeel maar ook het aanvragen van nieuwe noodmaatregelen vanuit de overheid zoals de NOW-regeling staan we voor u klaar. 

 

Aanvullende informatie:

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden. Meer informatie over de NOW-regeling vindt u hier.

De TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u via uw woongemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Meer informatie over de TOZO vindt u hier

De TOGS deze regeling is gesloten per 26 maart 2020 (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt eenmalig 4.000 euro (belastingvrij). Dit bedrag is vrij te besteden. De Rijksoverheid wil via deze gift ondernemers ondersteunen die door de maatregelen in hoge nood zitten. Meer informatie over de TOGS vindt u hier.

Uitstel betalingen: Als u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunt u de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de loonbelasting. 

Nadat u de aanslag heeft ontvangen, kunt u schriftelijk uitstel aanvragen via de belastingdienst. U krijgt dan 3 maanden uitstel. Indien u meer uitstel nodig heeft dan vraagt de belastingdienst meer informatie. Meer informatie over uitstel van betalingen vindt u hier

Versoepeling kredieten: De Rijksoverheid zorgt er met de BMKB-C regeling voor dat ondernemers sneller en gemakkelijker meer geld kunnen lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. Denk aan een nieuw overbruggingskrediet of een rekening-courant krediet. Hiermee ondersteunt het Rijk ondernemers bij hun liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis. Meer informatie over versoepeling kredieten vindt u hier.

Tweede spoor bij re-integratie: De verplichtingen rondom het inzetten van tweede spoortraject zijn onveranderd, dus indien aan de orde dient een tweede spoortraject tijdig ingezet worden en dient het aan dezelfde eisen te voldoen als voorheen.

Wel is het zo dat een aantal stappen die normaal in het traject gezet worden nu niet meer mogelijk zijn en daar houdt het UWV wel rekening mee. Via de volgende link kunt u zien op welke punten het UWV aanpassingen heeft gemaakt in verband met de Coronacrisis en in welke gevallen men soepel zal oordelen. Meer informatie over het tweede spoortraject vindt u hier.

FotografieIngeborgvanBruggen-7375.jpg

Heeft u vragen ?

We helpen u graag verder!

bottom of page