top of page
Technici op het werk

Een gezonde onderneming en

gemotiveerd personeel

Duurzaam inzetbaarheid

Alle acties die erop gericht zijn om de medewerkers gezond, gemotiveerd en productief aan het werk te houden dragen mee aan een gezonde organisatie. 

Duurzaam inzetbaarheid:

Ondernemingen die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Onze HR adviseurs denken in oplossingen. We werken eraan om de medewerker of teams weer goed inzetbaar te krijgen, waardoor er weer een goede bijdrage geleverd kan worden aan de organisatie.

Ongewenst gedrag:

De omgang met collega’s en klanten kan veel invloed hebben op hoe een werknemer zich voelt. Dit kan zelfs gevolgen hebben voor de uitvoering van het werk.  Onze HR adviseurs kunnen achterhalen waar ongewenst gedrag vandaan komt om vervolgens tot een geschikte aanpak te komen. De werknemers zelf dragen hier ook een verantwoordelijkheid voor. 

Agressie en geweld:

Ruim 1,6 miljoen werknemers krijgt wel eens te maken met agressie of geweld op de werkvloer. De gevolgen voor werkgevers en werknemers zijn groot. Het verhoogt stress, verlaagt werkplezier en kan zelfs leiden tot uitval. Onze HR adviseurs begrijpen wat het belang is van een veilige werkomgeving en bieden hulpmiddelen aan om een veilige werkomgeving te behouden of te bereiken. 

Werkend leren:

Werknemers die kennis of vaardigheden missen die voor de uitvoering van hun werk belangrijk zijn, zijn vaker ziek, hebben vaker burn-outklachten en zijn minder tevreden zijn met hun werk. Constante ontwikkeling en leren op de werkvloer draagt bij aan de productiviteit. Onze adviseur bekijkt samen met u de mogelijkheden voor cursus, opleiding en subsidiemogelijkheden. 

Daarnaast heeft Reinders & van Soest ervaren coaches en loopbaanbegeleiders in dienst die assessments, beroepsinteressetesten, capaciteitentesten en persoonlijkheidstesten kunnen afnemen. Deze hulpmiddelen worden ingezet om individuen en teams te begeleiden op de werkvloer.

 

Gezondheid en vitaliteit:

Een gezonde levensstijl zoals sporten, gezonder eten, goed letten op zware werkzaamheden en stoppen met roken zorgt direct voor meer energie op de werkvloer. Zo houden werknemers het werk langer vol. Soms zijn kleine aanpassingen op de werkvloer al voldoende om een gezonde werkomgeving te bieden. Onze adviseur inventariseren de situatie om doeltreffend een vitaliteitsplan in gang te zetten.

Fysieke belasting:

Fysieke overbelasting treedt bijvoorbeeld op bij te zwaar tillen of duwen, dagelijks gebruik van trillend handgereedschap of langdurig voorovergebogen werken. Maar ook fysieke onderbelasting is een risico. Dit komt onder andere voor bij langdurig zittend werk zonder daarbij regelmatig van de werkplek af te komen. Onze adviseurs bekijken welke risico’s bij u aanwezig zijn waarna er gerichte maatregelen genomen worden. 

Betrokkenheid:

Mensen krijgen meer plezier in hun werk als ze het gevoel hebben dat hun werk zinvol is. Als ze betrokken zijn bij elkaar, bij het werk en bij de organisatie. Ze leveren betere prestaties en ze zijn minder vaak ziek. Onze adviseurs kunnen helpen met het bevorderen van de betrokkenheid binnen organisaties.

 

Strategisch personeelsbeleid:

Met aandacht voor goed strategisch personeelsbeleid kunt u tijdig inspelen op knelpunten. Strategische personeelsplanning is een van de instrumenten om uw ondernemingsdoelstellingen te bereiken. Een goede planning levert een bijdrage aan de visie en missie van uw organisatie. Daarnaast is het een basis voor het inzetten van diverse HR onderwerpen. Met een visie op strategisch personeelsbeleid en HRM beleid neemt u gerichter beslissingen en kunt u tijdig sturen bij mogelijke veranderingen binnen uw organisatie.

 

Quick- scan

Reinders & van Soest kan voor u een inventarisatie maken van mogelijke problemen die zich nu of toekomstig openbaren. De quick- scan brengt in korte tijd risico's in kaart zoals: arbeidsongeschiktheid, beperkte inzetbaarheid van medewerkers, onbalans in het personeelsbestand (leeftijd, ervaring, vaardigheden, hoog verloop), productiviteitsverlies en ziekteverzuimrisico's.

Bron: Rijksoverheid

FotografieIngeborgvanBruggen-7375.jpg

Heeft u vragen ?

We helpen u graag verder!

bottom of page