top of page
Sollicitatiegesprek

Ontslag of reorganisatie?

wij helpen!

Ontslag en Reorganisatie

Veranderen is soms onvermijdelijk en heeft impact op de organisatie en medewerkers.

Onze adviseurs adviseren en begeleiden u tijdens dit traject.

Ontslag:

Wanneer u afscheid moet nemen van personeel heeft dat impact op de organisatie. Daarnaast dient u rekening te houden met de wet- en regelgeving omtrent ontslag. Welke procedure u start, hangt af van de reden van ontslag. De te volgen procedure, bij het UWV of de kantonrechter, is afhankelijk van de situatie. Onze adviseurs kunnen u hierbij begeleiden of het nu gaat om een vraagstuk op individueel ontslag of ontslag voor meerdere medewerkers. Binnen de wettelijke kaders gaan we op zoek naar de optimale oplossing voor zowel werkgever als werknemer.

 

Reorganisatie:

Als de keuze gemaakt wordt om een bedrijfsonderdeel te reorganiseren dan begeleiden we het gehele proces. Als sparringpartner adviseren wij u bij het inrichten van een nieuwe organisatiestructuur tot aan het advies voor de eventuele ontslagprocedures. Eerst brengt onze adviseur in kaart hoe de nieuwe structuur er uit moet komen te zien, welke cultuur gewenst is, welke functies er binnen de nieuwe structuur zijn en welke eigenschappen en competenties er passen bij de nieuwe functies. Vervolgens maakt de adviseur inzichtelijk hoe de huidige organisatie is samengesteld: welke organisatiestructuur er is, welke functies er zijn, wat het opleidingsniveau is, wat de leeftijdsopbouw is en wat de competenties zijn van de huidige werknemers. Per werknemer wordt beoordeeld of die past binnen, of te ontwikkelen is naar de nieuwe gewenste structuur. De adviseur stelt een plan op waarin aangegeven wordt hoe de ontwikkeling van de oude organisatie naar de nieuwe eruit ziet.

 

Een sociaal plan kan onderdeel zijn van de reorganisatie. In het sociaal plan wordt aangegeven op welke wijze de reorganisatie zal plaatsvinden en wat de (financiële) gevolgen zijn voor de werknemers die ontslagen worden. 

 

Onze adviseurs overleggen met vakbonden (indien van toepassing) en gaan in gesprek met de werknemers. We zorgen dat de blijvende medewerkers zo min mogelijk onrust ervaren en de boventallige medewerkers zorgvuldig begeleid worden. Reinders & van Soest kan nazorg aanbieden zoals een outplacementtraject of een sollicitatietraining waardoor de persoonlijke gevolgen van de werknemers zo klein mogelijk blijven. 

Vaststellingsovereenkomst:

Onze adviseurs hebben ruimschoots ervaring met het opstellen van vaststellingsovereenkomsten. Zij ondersteunen u bij de onderhandelingen met de tegenpartij en adviseren over de aanpak van de ontslagsituatie. Mocht u een (huis)jurist hebben of een jurist bij het traject wensen dan werken wij samen om de beeindiging van de arbeidsovereenkomst optimaal te laten verlopen.

 

Mediation:

In sommige gevallen wordt Mediation door de rechter opgelegd of wilt u een geschil onderling oplossen zonder tussenkomst van een rechter. Reinders & van Soest heeft gecertifieerde mediatoren in dienst die u kunnen bijstaan bij dit traject. 

Juridisch advies:

Heeft u alleen even behoefte aan juridisch advies op het gebied van arbeidsrecht? Dat kan, samen met een adviseur bespreekt u de mogelijkheden. Dit kan telefonisch of via een afspraak op kantoor of een andere gewenste locatie.

FotografieIngeborgvanBruggen-7375.jpg

Heeft u vragen ?

We helpen u graag verder!

bottom of page