top of page
Notities nemen

Uw organisatie goed in kaart brengen door de juiste personeelsadministratie.

Personeelsadministratie en dossieropbouw

Het opzetten en bijhouden van een personeelsadministratie is naast de wettelijke verplichting ook nuttig om uw organisatie goed in kaart te brengen.

Nieuwe werknemer: 

Wanneer een nieuwe werknemer in dienst treedt wordt een personeelsdossier aangelegd. In dit dossier worden gegevens bewaard zoals persoonlijke gegevens, arbeidscontract en arbeidsvoorwaarden, functionerings- en ontwikkelverslagen, registratie ziekteverzuim. Het is bij wet verboden om gegevens in het dossier op  te nemen over geloofsovertuiging, ras, seksuele geaardheid, strafrechtelijke gegevens, lidmaatschap van vakvereniging en medische gegevens. Een personeelsdossier kan in een papieren of digitale versie worden aangelegd. 

 

(Dis)functioneren:

Helaas gebeurt het soms dat een werknemer niet naar behoren functioneert. U als werkgever dient het nodige te ondernemen om verandering te brengen in het functioneren van de werknemer. Het is dan belangrijk dat u kan aantonen dat u uw werknemer duidelijk heeft gewezen op het onvoldoende functioneren. Daarnaast dient u de werknemer voldoende gelegenheid te bieden om verbetering in het functioneren aan te brengen. Indien er zaken zijn die daarbij een rol spelen zoals gebrek aan scholing of onvoldoende arbeidsomstandigheden dan wordt u geacht deze eerst te verbeteren. Een dossier opbouwen het disfunctioneren van de werknemer en de ingezette maatregelen is nodig om eventuele vervolgstappen in te zetten zoals ontslag.

 

Onze adviseurs helpen u graag bij het opzetten van functieprofielen, het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken,  maken van een opleidingsplan, de vastlegging van gesprekken om te zorgen voor de juiste dossieropbouw. Ook kunnen wij een verbetertraject opzetten om medewerkers naar het gewenste niveau te begeleiden.  

 

Sturen op HRM gegevens:

Een goede personeelsadministratie geeft informatie waarmee de organisatie goed in kaart gebracht kan worden. De voordelen van een goed systeem zijn dat de organisatie verandert naar een slim werkende organisatie die tijdig bijstuurt waar nodig. Voorbeelden van HRM gegevens waarop gestuurd kan worden zijn: samenstelling en diversiteit van het personeelsbestand, verzuimcijfers, opleidingsbudget, in-, door- en uitstroompercentage, personeelsverloop, recruitmentmanagement. Onze adviseurs ondersteunen u graag om uw bedrijf inzichtelijk en dossierproof te maken. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Onder AVG mag u niet zomaar persoonsgegevens verwerken. U moet daarvoor een zogeheten wettelijke grondslag hebben.  De AVG geldt ook bij het aanleggen en beheren van een personeelsdossier. Onze adviseurs adviseren u hierover graag.

FotografieIngeborgvanBruggen-7375.jpg

Heeft u vragen ?

We helpen u graag verder!

bottom of page