• Twitter - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook Black Round

Van der Hoevenstraat 18

2671 EG  Naaldwijk

     0174-514875

 

© Copyright 2019 Reinders & van Soest 

Maandag t/m Vrijdag

09:00 -17:00 uur

Eerste en tweede spoor bij re-integratie 

Begeleiding bij re-integratie:

Is uw werknemer ziek en is het onduidelijk hoe lang dit gaat duren? Dan begint u samen aan een re-integratietraject.  U bent als werkgever verplicht (Wet Verbetering Poortwachter) om samen met uw werknemer te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Zowel de werkgever als werknemer hebben de verplichting om mee te werken aan re-integratie. 

 

In eerste instantie probeert u altijd uw werknemer in zijn eigen werk te laten terugkeren. Dit gebeurt in overleg met uw bedrijfsarts of arbodienst. Onze adviseurs kunnen u al bij dit verzuimtraject (eerste spoortraject) ondersteunen. Als casemanager begeleiden we u en de zieke medewerker. Hierbij coördineren wij de voortgang van het herstel (overleg tussen werknemer, werkgever, arbodienst). We voeren verzuimgesprekken, begeleiden de leidinggevende en bewaken dat alle verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter nagekomen worden.

 

Lukt het niet om uw werknemer binnen uw eigen bedrijf te laten terugkeren? Dan gaat u samen op zoek naar een andere organisatie waar uw werknemer blijvend in dienst kan treden. Dit is het zogenaamde tweede spoor van het Poortwachter traject.

Het tweede spoortraject wordt in principe na uiterlijk een jaar verzuim ingezet en doorgaans gebeurt dit op advies van de arbeidsdeskundige. Het inzetten van een tweede spoortraject is een verplichting vanuit het UWV.

 

Re-integratietrajecten bij tweede spoor:

Reinders & van Soest is Blik-op-Werk gecertificeerd. Dit betekent voor u als opdrachtgever een garantie van kwaliteit, betrouwbaarheid en continuïteit. Voor diverse grote organisaties zoals overheden, ministeries en brancheverenigingen is een Blik-op-Werk certificering een harde eis. Vanzelfsprekend voldoen we aan de normen van het UWV en alle AVG- eisen. Wij kunnen u als werkgever diverse soorten trajecten aanbieden bij re-integratie bij tweede spoor.

 

Tweede spoor – Basis

Het voornaamste doel bij deze trajecten is het dossier kloppend te maken, waarbij natuurlijk voldaan wordt aan alle eisen van het UWV.  Deze trajecten worden vaak ingezet bij laaggeschoold personeel met ernstige fysieke beperkingen waarbij de kans op het vinden van een passende baan klein is. De looptijd van dit traject is 3 maanden met mogelijkheid tot verlenging.
Prijs:  € 2265,- (exclusief BTW en reiskosten)

De kosten van een verlenging zijn €350,- per maand.

Tweede spoor – Uitgebreid
Ook hierbij wordt aan alle eisen van het UWV voldaan. Maar als u uw werknemer wat extra’s mee wilt geven boven op de verplichte stappen die genomen dienen te worden en om de kansen van de medewerker optimaal te benutten wordt er nog meer de diepte ingegaan en nog meer aandacht besteed aan het voorbereiden op en vinden van een nieuwe passende baan.  Een werkervaringsplaats (een soort stage) is een standaard onderdeel van het traject. Een werkervaringsplaats zetten we in zodat de werknemer los kan komen van de eigen organisatie, nieuwe werkervaring kan opdoen en de belastbaarheid in de praktijk getoetst kan worden. Ook worden er diverse trainingen aangeboden. De looptijd van dit traject is 6 maanden
Prijs: € 3450,- (exclusief BTW en reiskosten)

Tweede spoor - Excellent

Speciaal voor medewerkers op HBO-WO niveau hebben wij het excellent programma. In dit traject wordt gestart met een persoonlijke profiel analyse (PPA) van Thomas International. Vervolgens wordt er samen met de medewerker een plan op maat opgesteld zodat het tweede spoortraject optimaal benut wordt. De looptijd van het excellent traject is 6 maanden.

Prijs: € 3795,- (exclusief BTW en reiskosten)

Onze mobiliteitsadviseurs werken door heel Nederland. We hebben adviseurs van noord naar zuid en van oost naar west. In vrijwel elke stad in Nederland hebben we een kantoorruimte waar onze adviseurs werkzaam zijn.

logo blik op werk.PNG

Wij zijn Blik op Werk gecertificeerd;

Ons label mobiliteit is Blik op Werk gecertificeerd. Dit betekent dat de trajecten volgens een gedegen en gekwalificeerd systeem uitgevoerd worden. Tevens zijn er voor diverse branches subsidiemogelijkheden.

Heeft u vragen ?

We helpen u graag verder!