Behaal meer rendement

met goed personeelsbeleid

Strategisch personeelsbeleid 

Personeelsbeleid zorgt ervoor dat de medewerkers succesvol blijven werken, zodat de organisatiedoelen worden verwezenlijkt.

Personeelsbeleid: 

Hoe zorgt een organisatie met haar werknemers ervoor dat de doelstellingen behaald worden en de continuïteit behouden blijft. Werknemers bepalen mede het succes van uw organisatie. Het HRM beleid is erop gericht dat werknemers optimaal worden ingezet, rekening houdend met verschillende generaties en levensfase (duurzame inzetbaarheid). Het inzetten van strategisch HRM beleid heeft als doel om de missie en visie van de organisatie te verbinden aan het menselijk kapitaal.

 

Vertaling van het personeelsbeleid:
Om het strategische HRM beleid praktisch te vertalen werken onze adviseurs met een HR jaarplan. In dit plan, op tactisch niveau, worden concrete doelen op basis van prioriteit vastgesteld. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld: organisatiestructuur, organisatieverandering en ontwikkeling, personele bezetting, beloning en arbeidsvoorwaarden, Arbo en verzuim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het opstellen van een HR plan nemen onze adviseurs het volgende mee:
• Ontwikkelingen binnen uw organisatie
• Uw medewerker als onmisbare factor
• Effectief leiderschap als sleutel voor succes
• Kernwaarden en cultuur van de organisatie
• HRM instrumenten die nodig zijn om uw organisatiedoelstellingen te verwezenlijken

 

Voorbeelden van HRM instrumenten op basis van instroom, doorstroom en uitstroom:

 

Instroominstrumenten     

 • werving & selectie

 • aanname en introductie

 • inwerken van nieuwe werknemers

 • personeelsplanning  (heden en toekomst) 

Doorstroominstrumenten 

 • functiewaardering en beloning

 • loopbaanbeleid

 • opleidingsbeleid

 • herstructurering

 • ziekteverzuimbegeleiding

 • Beoordeling en functioneringsgesprekken

 • werkoverleg

 • arbobeleid 

Uitstroominstrumenten 

 • ontslag

 • outplacement

 • pensioen

 • exit-interviews 

Heeft u vragen ?

We helpen u graag verder!

 • Twitter - Black Circle
 • LinkedIn - Black Circle
 • Facebook Black Round

Van der Hoevenstraat 18

2671 EG  Naaldwijk

     0174-514875

Maandag t/m Vrijdag

08:00 -17:00 uur

© Copyright 2021 Reinders & van Soest