top of page
Het maken van aantekeningen

Waar mensen werken komt ziekteverzuim voor

Ziekte en Verzuim

Waar mensen werken komt ziekteverzuim voor. Maar hoe gaat u daar mee om? 

Zowel werkgevers als werknemers moeten bijdragen aan het voorkomen van verzuim.

Ziekteverzuim: 

Nul procent verzuim binnen een organisatie is niet realistisch. Wanneer een medewerker een flinke griep heeft is het verstandig dat de medewerker thuis uit ziekt om te voorkomen dat hij collega's aansteekt en dat hij langer ziek rond blijft lopen dan nodig. Toch is het verstandig om te kijken hoe hoog het verzuim binnen uw organisatie is en hoe dit te verlagen is. Belangrijk is te weten welk soort ziekteverzuim er aan ten grondslag ligt. Er zijn diverse verzuimsoorten te onderscheiden, we noemen onderstaand enkele daarvan:

 

Kortdurend ziekteverzuim:

Bij kortdurend ziekteverzuim blijft de schade voor uw bedrijf beperkt. Het gaat meestal om kort verzuim dat voortkomt uit een direct gevolg van lichamelijk disfunctioneren zoals griep. De ziekmelding zal zich beperken tot enkele dagen. In sommige CAO 's is voor kortdurend ziekteverzuim opgenomen dat de werkgever de eerste en/of tweede ziektedag niet door hoeft te betalen.

 

Frequent kortdurend ziekteverzuim:

Frequent kortdurend ziekteverzuim geeft meer schade aan de organisatie. Dit verzuim kan andere oorzaken hebben dan alleen ziekte. Voor een effectieve aanpak van frequent kortdurend ziekteverzuim is het van belang om eerst de oorzaak te achterhalen. Er kunnen diverse oorzaken aan ten grondslag liggen zoals: een fragiele conditie, onvrede over het werk of inkomen, het ervaren van een te hoge werkdruk,  een conflict op het werk en privéproblemen. In die gevallen bestaat het risico dat een werknemer zich vaker ziek zal melden. Dit heet frequent kortdurend ziekteverzuim. Onderzoek van de Rijksuniversiteit in Groningen toont aan dat deze vorm van verzuim vaak leidt tot langdurig verzuim.

 

Reinders & van Soest helpt u graag om dit tijdig te signaleren, de oorzaken op te sporen en gerichte maatregelen te nemen.

Onze adviseurs adviseren u graag over het opzetten van een verzuimplan om kortdurend verzuim te reduceren. Door aandacht te geven aan het ziekteverzuim kan er met een kleine investering, via een concreet plan, een aanzienlijke kostenbesparing worden gerealiseerd.

Langdurend ziekteverzuim:

Langdurig ziekteverzuim is het wanneer uw werknemer zes weken of langer ziek is. Er kunnen verschillende oorzaken ten grondslag aan het verzuim liggen. Belangrijk is om te weten wat de oorzaak van het verzuim is zodat u samen met de werknemer kunt werken  aan de re-integratie in het arbeidsproces. Zowel werkgever als werknemer krijgen dan te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. 

 

Bij langdurig verzuim kan het zijn dat de werknemer niet meer terug kan in zijn eigen functie of kan re-integreren in een andere functie binnen de  organisatie (spoor 1). Er zal dan onderzocht moeten worden of er voor uw werknemer mogelijkheden zijn buiten de organisatie (spoor 2). Onze adviseurs van mobiliteit begeleiden werknemers begeleiden werknemers in dit proces. Zij zijn gespecialiseerd in outplacement en herplaatsingstrajecten bij verzuim (spoor 2). Hun specialisme betreft ook coaching, afnemen van assessments en loopbaangesprekken. Ook onze expertise op gebied van Werk en Kanker valt onder Mobiliteit.

Verzuimreductie en begeleiding:

Onze adviseurs kunnen u bij elke verzuimsoort ondersteunen. Als casemanager begeleiden we u en de zieke medewerker. Hierbij coördineren wij de voortgang van het herstel (overleg tussen werknemer, werkgever, arbodienst). We voeren verzuimgesprekken, begeleiden de leidinggevende en bewaken dat alle verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter nagekomen worden. We ontlasten u als werkgever en adviseren zodat extra kosten, waar mogelijk, voorkomen worden. 

Duurzaam inzetbaarheid:

Met aandacht voor duurzaam inzetbaarheid kunt u preventief middelen inzetten om uw werknemers gezond te houden.

FotografieIngeborgvanBruggen-7375.jpg

Heeft u vragen ?

We helpen u graag verder!

bottom of page